Translate

zaterdag 9 januari 2010

A happy, healthy and creative 2010...

I'm starting to get a bit better...
but the doctor told me to relax another 4 weeks!
Haven't been around here and I have a lot to show :D
Ik begin me langzaam iets beter te voelen...
maar de dokter heeft me gezegd het nog een week of 4 rustig aan te doen!
Ik ben allang niet meer online geweest en ik heb een hele hoop om te showen :D


First I've been to a workshop "Funky Fabrics"...
here is the result...
Ik ben naar een workshop geweest "Funky Fabrics"...
hier is het resultaat...
I made a little box for my cardclass, instead of a christmas card.
Ik heb een klein doosje voor mijn cursisten gemaakt, in plaats van een kerstkaart.


This is the Christmas card I've send to my family...
it's a picture of my 2 sons on Christmas 2007...
I found the card in Cards Only 2008
Dit is de kerstkaart die ik naar mijn familie gestuurd heb...
het is een foto van mijn 2 zonen tijdens kerst 2007...
Ik heb de kaart gevonden in Cards Only 2008I have a new wreath (it's not new anymore :P) on my door...
Just love it :D
ik heb een nieuwe krans (is eigenlijk niet nieuw meer :P) op mijn voordeur...
ik vind hem helemaal super :D
Last cardclass cards from December...
I have to make a picture of the other card we've made!!
De laatste kaarten cursus van december...
Van de andere kaart die we gemaakt hebben moet ik nog een foto maken!!At Royal Lemon I've joined a Secret Santa swap
and here are my presents (Sandra was my Secret Santa :D)
Bij Royal Lemon heb ik meegedaan aan een Secret Santa swap
en hier zijn mijn kadootjes (Sandra was mijn Secret Santa :D)and a better look at the front of the card... and that what was inside
en een beter kijkje op de voorkant van de kaart... en dat wat in het pakje zatA card I've made for a 50 Anniversary
Een kaart die ik gemaakt heb voor een 50 jarig huwelijkand look who's baking waffles for me...
He's just super :D
en kijk eens wie er wafels voor mij aan het bakken is...
hij is gewoon super :D
I just love this picture...
Ik vind deze foto gewoon mooi...


My newest toy is my Gypsy...
it's a fantastic thing and I've played along...
here are the first things I've created with it ;-)
Mijn nieuwste speeltje is mijn Gypsy...
het is een fantastisch ding en ik heb wat gespeeld...
here zijn de eerste dingen die ik ermee gemaakt heb ;-)

And I've made this Hello Kitty shape album with it...
en ik heb er dit Hello Kitty album mee gemaakt...

This card is on order... had to be like Amsterdam Blond...
Deze kaart heb ik op bestelling moeten maken... moest op Amstedam Blond lijken...And at least some snow pictures from my back yard...
en tenslotte enkele sneeuw foto's van mijn achtertuin...
Today we've been to the Zoo... "the Gaiapark"
took lots of snowy pictures...
will try to post them tomorrow :D
Vandaag zijn we naar de dierentuin geweest..."het Gaiapark"
heb een heleboel sneeuw foto's gemaakt...
zal proberen om ze morgen te posten :D


Thanks for looking, hope you've enjoyed it :D