Translate

maandag 31 augustus 2009

Sunday August 30th...

Today is my last day of my visit in Canada...
time has flown away...
it's sad to leave here... but it's also good to go home again :D

We've been to a farm toyshow today... it's all about tractors and farm equipments...
Sure it was something else than I was used to see :P

Vandaag is mijn laatste dag van mijn bezoek aan Canada...
tijd is voorbij gevlogen...
het is jammer om hier weg te gaan... maar het is ook goed om weer naar huis te gaan :D

We zijn vandaag naar een boerderij speelgoed beurs geweest... het was allemaal over traktors en boerderij apparatuur... Het was zeker eens iets anders dan wat ik gewend was om te zien :PThese pictures are made from the look out in Paris...
Deze foto's zijn gemaakt van de uitkijk plaats in Paris...

and of course a picture with the sign of Paris...
En natuurlijk een foto bij het bord van Paris...


We've also visit Margret and Doug... they have really cute donkey's and horses...
We zijn ook nog bij Margret en Doug op bezoek geweest... die hebben hele leuke ezeltjes en paarden...


and look at these birdhouses...
en kijk eens deze vogelhuisjes...My last trip was to the lookout at another part of the farm...
right on top of the roof... WOW what a view :D
Mijn laatste trip was naar de uitkijk post in een ander deel van de boerderij...
helemaal naar de top van het dak... WOW wat een uitzicht :DThanks for folowing my blog... this will continue...
Bedankt dat je mijn blog gevolgd hebt... het zal vervolgd worden...

Candace and David... thank you for your hospitallity...
You made my vacation into one I'll never forget :D
Candace en David... bedankt voor jullie gastvrijheid...
Jullie hebben mijn vakantie onvergetelijk gemaakt :D


Saturday August 29th...

Breakfast at Kel's with Candace and her daughter Tamara...
I had a crepe with fresh fruit... loved it :D
Ontbijt bij Kel's met Candace en haar dochter Tamara...
Ik had een crepe met vers fruit... ik vond het heerlijk :D

During the day we did some photo shootings...
I had to take pictures of the "shoetree"... isn't it funny :P
We hebben wat foto's gemaakt overdag...
ik moest een foto hebben van de "schoenen boom"... is het niet grappig :P


And I made some other pictures of the farm...
En ik heb nog wat foto's van de boerderij gemaakt...

I didn't make a better picture from the new barn when they start building...
but I sure made a picture of the one who's ready :D
Ik heb geen betere foto van de nieuwe schuur toen ze begonnen te bouwen...
maar ik heb er zeker een gemaakt van toen die klaar was :D

We had diner at Bob and Sonya's...
they made a nice diner with bbq :P
We zijn gaan eten bij Bob en Sonya...
ze hadden lekker eten gemaakt op de bbq :P
I burned a CD with pictures for Sonya and she couldn't open them...
so I took a look on her pc... but she was sitting in front of it...
I told her I needed to sit down... she said... well sit on my lap :P
Ik had een CD met foto's voor Sonya gebrand en ze kon ze niet openen...
dus zou ik wel even kijken op haar pc... maar zij zat ervoor...
Ik zei dat ik wilde zitten... en zij zei... oke kom maar op mijn schoot zitten :Pvrijdag 28 augustus 2009

Sorry no blogging pictures today...

I'm not feeling that well... I think I had an allergic reaction on some bites...
think these aren't bug bites but don't know what it are :(
Hope tomorrow will be better!

Sorry geen blog foto's vandaag...
ik voel me niet zo geweldig... ik denk dat ik een allergische reactie heb gehad op een aantal beten...
denk niet dat het muggenbeten zijn, maar weet niet wat het dan wel zijn :(
Hoop dat ik me morgen beter voel!


Thursday August 27th...

Very quiet day today...
Only a foto shoot with Sonya and Candace (LOL)
een hele rustige dag vandaag...
Alleen een foto sessie met Sonya en Candace (LOL)

There are a lot more pictures... but they are censored...
bad looks, bad smile, bad hairdress... ha ha LOL :P:P:P
Er zijn nog veel meer foto's... maar die zijn gecensureerd...
geen goeie look, geen mooie smile... geen perfect kapdsel... ha ha LOL :P:P:P


donderdag 27 augustus 2009

Wednesdag August 26th...

we went to woodstock and to Ingersoll to pick something up at Marcia...
and look what I get from Candace... A Child's Year (a cartridge for the Cricut)...
HOLY MOLY... isn't that GREAT :D
We zijn naar Woodstock en Ingersoll geweest om iets op te pikken bij Marcia...
en kijk eens wat ik van Candace heb gekregen... A Child's Year (dat is een cartridge voor de Cricut)...
HOLY MOLY... is dat niet geweldig :DIn de evening we went out for diner with Debbie (a friend of Candace),
we went to Vineland, there is a great restaurant called Lake House and of course it's by the lake :D
's Avonds zijn we uit eten geweest met Debbie (een vriendin van Candace), we zijn naar Vineland geweest, daar is een geweldig restaurant dat Lake House heet en natuurlijk ligt het aan het meer :D