Translate

zaterdag 22 augustus 2009

Wednesday August 19th...

We went to Dundee to Cabela's... it's a huge store where you can find all kinds of outdoor stuff, like camouflage clothes, fishing stuff, hunting stuff and I don't know what more...
They have stuffed animals... and Shazza (from Australia) told Bev, when she was there last year, that's it looks like a dead zoo ;P
So we went to visit the Dead Zoo ;) together with Bev's sister Carol and her grandchildren.
We zijn naar Dundee geweest, naar Cabela's... het is een hele grote winkel, waar je allerhand outdoor spullen vindt, zoals camouflage kleding, vis spullen, spullen om te jagen en ik weet niet wat nog meer...
Ze hebben opgezette dieren... en Shazza (van Australië) zei tegen Bev, toen ze vorig jaar daar was, dat het op een dode dierentuin leek ;P
Dus gingen wij naar de Dode Dierentuin ;) samen met Carol, de zus van Bev en haar kleinkinderen.
On our way back to Bev we saw the Truck of Honor... this truck is a tribute to the people who lost their lives at September 11th 2001...
I've never seen a piece of art like that... it's AMAZING... see it yourself...
Op weg terug naar Bev kwamen we de Truck of Honor tegen... deze vrachtwagen is een hulde aan alle mensen die om het leven kwamen op 11 september 2001...
Ik heb nog nooit zo'n kunstwerk gezien... het is GEWELDIG... kijk zelf...

Some close-ups...

there also was a second truck...
er was ook een 2de vrachtwagen...


Here are some other pictures I've made that day...
Hier zijn nog wat andere foto's die ik die dag gemaakt heb...
Geen opmerkingen: