Translate

vrijdag 14 augustus 2009

Great day... great pictures...

We've been to St. Jakobs again... and now I finally had the chance to take a picture of a mennonite man and his buggy... even twice :D
Super dag... super foto's...
We zijn nog eens naar St. Jakobs geweest... en nu kon ik eindelijk een foto maken van een mennoniet en zijn paarden span... zelfs 2 keer :D


And we've been to Elora, there is a large gorge... it was beautiful there... the water was in the beginning a bit cold... but then it was lovely ;)
En we zijn naar Elora geweest, daar is een grote bergpas... het was echt super... het water was in het begin nogal koud... maar daarna was het wel lekker ;)
This black squirrel is posing for the picture... isn't he cute :P
Deze zwarte eekhoorn ging meteen poseren voor de foto... is ie niet lief :P
After this we went to the covered bridge in West Montrose... it's the only one left in Ontario.
Hierna zijn we naar de overkapte brug geweest in West Montrose... het is de enige overgebleven overkapte brug in Ontario.
The final was a daquiri party with the girls :D
De finale was een daquiri party met de girls :D

Sonya - Alma - Candace - Bev - Anja - Heather


1 opmerking:

Jennifer zei

Oh wow Anja! Looks like you are having soooo much fun! I love the covered bridge photos!