Translate

zondag 14 april 2013

It's Bingo time at KIC... Challenge 5

Het is Bingo tijd bij KIC... Challenge 5

The new challenge of KIC is starting today.
It's the green teams turn.
Here's the challenge:
De nieuwe challenge van KIC begint vandaag.
Het groene team is aan de beurt.
Hier is de challenge:
Use one line horizontal, vertically or diagonal...
or use them all!
Gebruik een lijn horizontaal, verticaal of diagonaal...
of gebruik ze allemaal!


The sponsor for this challenge is:
De sponsor voor deze challenge is:

Creanijn Scrapbook Shop


And this is the prize of this challenge:
En dit is de prijs van deze challenge:Here's my contribution:
I've used: Kraft, butterfly, die
Hier is mijn bijdrage:
Ik heb Kraft, vlinders en mal gebruiktAnd I've made the same card for a different baby in other colors
En ik heb dezelfde kaart voor een andere baby in andere kleuren gemaakt


I hope you'll like my cards, I think they're cute
Don't forget to leave a message here... I love that ;-)
Ik hoop dat jullie mijn kaartjes leuk vinden, ik vind ze schattig
Vergeet geen bericht achter te laten... dat vind ik altijd erg leuk ;-)

We would love to see you participate!
So go quick to KIC
and enter your contribution
We zouden het leuk vinden als je meedoet!
Dus snel naar KIC
en doe mee


Hugs Anja
Groetjes Anja

zondag 31 maart 2013

KIC Challenge 4 Sketch

Today starts a new challenge at KIC
It's the pink teams turn

Vandaag start een nieuwe challenge bij KIC
Het is de beurt van het roze team
This is the Sketch
Dit is de SketchThe sponsor for this challenge is:
De sponsor voor deze challenge is:
de hobbystudioThis is the prize she's sponsoring,
I think it's a GREAT one!!!
Dit is de prijs die ze sponsort,
ik denk dat het een SUPER prijs is!!!
We would love to see you participate!!
We zouden het leuk vinden als je mee doet!!

Kaartjes-Inspiratie-Challenge

Hugs
Groetjes
Anja

zondag 17 maart 2013

KIC Challenge 3 Blue/Pink

KIC Challenge 3 Blauw/Roze

Today starts the new challenge at KIC
it's the green teams turn, Kim's team and I'm in it ;-)

Vandaag start de nieuwe uitdaging van KIC
het is de beurt van het groene team, Kim's team en ik zit erin ;-)
Our sponsor this challenge is Linda
and this is her prize:
Onze sponsor voor deze challenge is Linda
en dit is haar prijs:
Here is my contribution of the challenge
Hier is mijn bijdrage aan de uitdaging


We would love to see you participate!
So quick to KIC
and enter your contribution
We zouden het leuk vinden als je meedoet!
Dus snel naar KIC
en doe mee

Hugs Anja
Groetjes Anja

maandag 4 maart 2013

Another funeral...

so I've made a quick condolences card with SU
and a Noor! Design stamp.
Weer een begrafenis...
daarom heb ik een snel condoleance kaart gemaakt met SU
en een Noor! Design stempel.


Thank you for visiting...
Hugs Anja
Bedankt voor het langs komen...
Groetjes Anja

zondag 3 maart 2013

KIC Challenge 2 butterflies...

KIC Challenge 2 vlinders

I'm a designteam member of the Kaartjes-Inspiratie-Challenge-blog and today starts the second challenge.
it's the pink teams turn so take a look at our challenge blog at the ladies from Claudia's team; team pink.
Ik ben lid van het designteam van Kaartjes-Inspiratie-Challenge-blog en vandaag start de 2de uitdaging.
Het is de beurt van het roze team, dus neem een kijkje op ons challenge blog en bij de dames van het team van Claudia; team roze
.


The first challenge was a big succes,
that's why we now have 2 sponsors
De eerste challenge was een groot succes,
daarom hebben we nu maar liefs 2 sponsors


is sponsoring this cute digi-stamp
sponsort deze leuke digi-stempelis sponsoring a € 7.50 gift card (click on the image to go to their website)
sponsoren een cadeau bon van € 7,50 (klik op de foto om naar hun website te gaan)

We would love to see you participate!!
We zouden het leuk vinden als je mee doet!!

Hugs Anja
Groetjes Anja

zondag 24 februari 2013

February card class cards

I promissed my class that I would put my cards online quick...
not so quick... but here they are...

Kaarten van de kaarten cursus van februari
Ik heb mijn cursisten beloofd om de kaarten snel te posten...
het is niet zo heel snel... maar hier zijn ze...
Yesterday I went shopping with my sister...
she bought some baby cloths for a present
and I made her a little bag to put them in

Gisteren ben ik met mijn zus gaan winkelen...
ze kocht baby kleertjes voor kado te geven
en ik heb haar een tasje gemaakt om ze in te doenI made a card for a good friend
who got her arm brooken and needed to get surgery

Ik had een kaart gemaakt voor een goede vriendin
die haar arm gebroken had en geopereerd moest worden


sorry... this picture is a bit blurry
sorry... deze foto is een beetje wazig


And a simple condoleance card
en een eenvoudige condolatie kaart


Thanks for taking time to visit my blog,
if you still have time... leave a message...
I love that!
Hugs Anja
Dank je wel dat je de tijd genomen hebt om mijn blog te bezoeken,
als je nog wat tijd over hebt... laat een bericht achter...
dat vind ik super!!
Groetjes Anjazondag 3 februari 2013

Cards...

Kaarten
Yesterday we met up with some Stampin Up girls,
we had a lot of fun and it was over very quick!
Gisteren zijn we met enkele Stampin Up ladies bij elkaar gekomen,
we hebben veel lol gehad en het was veel te snel voorbij!


I made 2 cards for a workshop...
here is the result:

Ik heb 2 kaarten voor een workshop gemaakt...
hier is het resultaat:


the first was a pop-up/pull-out card I made a few years ago
de eerste was een pop-up/pull-out kaart die ik een paar jaar geleden had gemaakt
The second one was a napkin card,
I made it also for a thank-you card, but a bit smaller...
De tweede was een servet kaart,
ik heb deze ook als een dankjewel kaart gemaakt, maar dan wat kleiner...


this one is a bit smaller than 8 inch
deze is 20 cm
this one is 6 inch
deze is 15 cm
We also did a swap
Anja made a package to make our own card
we hebben ook een swap gedaan
Anja maakte een pakketje om onze eigen kaart te maken

Girls, I had a great time, thank you for that!!!
Dames, ik heb geweldige dag gehad, bedankt daarvoor!!!

Thanks for taking time to visit my blog,
let me know what you think about it ;-)
Bedankt dat je de tijd nam om mijn blog te bezoeken,
laat me maar weten wat je ervan vond ;-)


Hugs Anja
Groetjes Anja

donderdag 31 januari 2013

New cards...

sorry people...
I still have to post my card class cards for November...
her they are...

Nieuwe kaarten...
Sorry mensen...
ik moet nog steeds de kaarten van de cursus van november posten...
hier zijn ze...


I've made a little box with Christmas cards and envelopes in it
Ik heb een klein doosje met kerstkaarten en enveloppen gemaakt

The whole set:
De hele set:


The box:
Het doosje:
The cards:
De kaarten:
This is a bag I fancy up for my aunts birthday...
Deze tas heb ik wat opgeleukt voor de verjaardag van mijn tante...
Two birthday cards...
the first one is standing for the Trouvaille, a die-cutting machine that I've won at Noor! Design at Facebook
Twee verjaardagskaarten...
De eerste staat voor de Trouvaille, een stansmachine die ik heb gewonnen op de Facebook pagina van Noor! Design
This card I've made for my niece, she was ill...
sadly she passed away last week...
Deze kaart heb ik voor mijn nicht gemaakt, ze was ziek...
maar ze is vorige week gestorven...and her condoleance card...
en haar condoleance kaart...That's it for now, hope you like what you've seen
don't forget to leave a message!!!
Dat is het voor nu, hoop dat je het leuk vond wat je hebt gezien
vergeet niet om een berichtje achter te laten!!!

Hugs Anja
Liefs Anja