Translate

woensdag 20 oktober 2010

Winner of the Breast Cancer Awareness/Girl Power Blog Hop

I copied all the names in a random generator (one by one :P) and the generator picked the winner :D
Ik heb alle namen in een random generator ingevoerd (een voor een :P) en de generator heeft de winnaar gekozen :D

And the winner is Liz

Liz said:

I love all of your cards! Thanks for sharing your amazing projects and for participating in such an important blog hop cause!

16 oktober 2010 20:52

I've send you an email... contact me before next week Wednesday to claim your prize!!

Thank you to everyone who commented and participated in the Breast Cancer Awareness/Girl Power Blog Hop! You all are so great! Thanks again to Shana at DSJM Designs for hosting! Check back there too, she has posted her winners!
Bedankt iedereen die heeft gereageerd en mee gedaan aan de Breast Cancer Awareness/Girl Power Blog Hop , jullie waren allemaal geweldig!
Shana van DSJM Designs ook nogmaals bedankt voor het hosten! Vergeet niet om ook op haar blog terug te kijken voor de winnaars!

vrijdag 15 oktober 2010

Breast Cancer Awareness/Girl Power Blog Hop

Today is Blog Hop day!!!
Shana from DSJM Designsblog is organizing this Blog Hop today, the sponsor is Oh My Crafts and this is what they're giving away to 5 lucky winners:
Vandaag is het Blog Hopdag!!!
Shana van DSJM Designsblog organiseert deze blog hop, de sponsor is Oh My Crafts en dit is wat ze weggeven aan 5 gelukkige winnaars:And of course I'll be giving away some Blog Candy... also because it's my Birthday!!
en natuurlijk geef ik Blog Candy weg... ook omdat ik jarig ben !!


There a 10 blogs participating in this Blog Hop, here they are:
Er doen 10 blogs mee in deze Blog Hop, hier zijn ze:

DSJM Designs
Pink Cricut
Cricut Chick
Made by Momo
Janja's Blog THAT'S ME :P
Emily Myer's Blog
Craft Junkie Too
Cricut Matriarch
Jaja's Paper Passion
Kathy and Kids

Just leave a message on each blog and you're making chance of winning our sponsor's prize!!! My Blog Hop will be open till Monday evening and I will try to post a winner on Wednesday evening... so be back to check if you're a winner!!!
If you have a blog, I'll be able to find you, if not, leave an email address in your reaction... (only one comment each please!)
Laat een bericht achter op elke blog en je maakt kans om onze sponsor's prijs te winnen. Mijn blog hop blijft open tot maandag avond en ik probeer om woensdag avond een winnar te posten... kom dus terug om te zien of je gewonnen hebt!!!
Als je een blog hebt weet ik je te vinden, zo niet, laat een email adres achter in je bericht... (maar een bericht alsjeblieft!)


Enough chatter... here's what I've made for the Breast Cancer Awareness/ Girl Power Genoeg gekletst... hier kun je zien wat ik voor de Breast Cancer Awareness/ Girl Power gemaakt heb
The digital image is from Bugaboo Stamps Half pearls are Basic Grey, prima flowers and I made the bra with George Basics and TieTheKnot with my Gypsy.
De digitale afdruk is van Bugaboo Stamps halve parels zijn van Basic Grey, bloemen van Prima flowers en de bh heb ik gemaakt met George Basics en TieTheKnot samen met mijn Gypsy.Card is made with CindyLoo and Gypsy and again a Bugaboo Stamps image.
De kaart is gemaakt met CindyLoo en Gypsy en weer een Bugaboo Stamps afdruk.The text on the background is a stamp from La Blanche I've heat embossed it with white embossing pouder and I've inked it with distress ink. Digital image is again Bugaboo Stamps and is colored with Copic Markers.
De tekst op de achtergrond is een stempel van La Blanche Deze heb ik ge-embossed met wit embossing poeder en be-inkt met distress inkt. De digitale afdruk is weer van Bugaboo Stamps en is ingekleurd met Copic Markers.

So far my creations, I hope you'll like what you've seen... hop on to the next blog
Emily Myer's Blog
have fun there :D
Zo... dat waren mijn creaties, ik hoop dat je het leuk vond ... hop verder naar de volgende blog
veel plezier daar :D
Emily Myer's Blog

TFL, don't forget to leave a comment :D
Bedankt voor het kijken, vergeet niet om een bericht achter te laten :D

dinsdag 12 oktober 2010

Tea pot card... I think it's super cute :D

I got the inspiration from someone on the Cricut MB,
here's mine version :D
Theepot kaart... ik denk dat ie super leuk geworden is :D
De inspiratie kreeg ik van iemand op het Cricut forum,
hier is mijn versie :D


Paper is Tilda, flowers are prima, swirls are Basic Grey

Saturday October 16th (on my Birthday) there's a Breast Cancer Awareness/ Girl Power Blog Hop and I'm joining it :D
I've got Blog Candy, so don't forget to come back on Saturday!!!
Shana is the first blog you'll must visit and THIS is what our sponsor OHMYCRAFTS will give away!
Op zaterdag 16 oktober (op mijn verjaardag) is er een Breast Cancer Awareness/ Girl Power Blog Hop en ik doe eraan mee :D
Ik heb Blog Candy om weg te geven, dus vergeet niet om zaterdag terug te komen!!! Shana is de eerste blog waar je moet zijn en DIT is wat onze sponsor OHMYCRAFTS weg geeft!

Thanks for looking, you know I love comments! See you on Saturday :P
Bedankt voor het kijken, je weet dat ik van reacties houd! Zie je zaterdag :P