Translate

dinsdag 16 november 2010

Last card class...

I made 2 Christmas cards (my first Christmas cards this year)
and I've scraplifted them from cards I've seen on the Kreadoe :D
Op de laatste kaarten cursus heb ik 2 kerstkaarten gemaakt (de eerste kerstkaarten van dit jaar)
en ik heb ze nagemaakt van kaarten die ik op de Kreadoe gezien heb :D

We had a few 50th Anniversary parties and I've made my favorite cards :P
We hadden een aantal 50 jarige huwelijks feestjes en ik heb mijn favoriete kaarten gemaakt :Pa card for a 80th Birthday
een kaart voor een 80ste verjaardag


and some other cards I've made
en enkele andere kaarten die ik heb gemaakt

these cards are from a card class last month
deze kaarten zijn van een kaarten cursus van vorige maand

and a quick birthday card
en een snelle verjaardagskaart


And last but not least...
I've been to a Fish Spa with my friend Marion...
it was really fun... look at all those fishes :P
En als laatste...
ik ben met mijn vriendin Marion naar een Fish Spa geweest...
was erg leuk... kijk eens naar al die visjes :P
Thanks for taking the time to take a look at my blog,
I hope you'll leave a comment (I just love them :D)
Bedankt dat je de tijd hebt genomen om een kijkje op mijn blog te nemen,
ik hoop dat je een berichtje achter laat (vind ik echt het einde :D)