Translate

dinsdag 15 juni 2010

A Dutch card...

for a soldier in Afganistan,
but you can also use it for a soccer fan :D
Een Nederlandse kaart voor een soldaat in Afganistan,
maar je kunt hem ook gebruiken voor een voetbal fan :Dand the cards from my last card class...
en de kaarten van mijn laatste kaarten cursus...
image is from Mo's stamps


Thanks for looking, don't forget to leave a message :D
Bedankt voor het kijken, vergeet niet om een berichtje achter te laten :D

maandag 7 juni 2010

Birthday present...

(an altered shower creme box) and a card.
Verjaardagskadootje... (een versierde douche gel box) en een kaart.
Paper is from Scribble Scrabble, "Nana's Trunk" Collection
Image is from Mo Digital Pencil shop for super cute digital stamps :D

I made the base for this card last year when I was with Candace in Canada...
I only had to put the flowers on... finally I did it :D
De basis voor deze kaart heb ik vorig jaar gemaakt toen ik bij Candace in Canada was... ik hoefde alleen nog maar de bloemen erop te maken... eindelijk heb ik hem af gemaakt :D


And some pictures of my favorite flowers...
en enkele foto's van mijn favoriete bloemen...Aren't they pretty :D Zijn ze niet mooi :D

Thanks for looking... and you know... I love comments :D
Bedankt voor het kijken... en je weet... ik hou van reacties :D

I got a blog award...

Thank you Judy for this award :D

Dank je wel Judy voor deze award :D