Translate

donderdag 11 februari 2010

I'm back...

But first I want to ask you all something...
It's a card action for a little boy, his name is Daan and he's very ill!
If you want to make a card for him... take a look at Creatief Online there you can find the email address for his address and the whole story.
Ik ben terug...
Maar eerst wil ik jullie allemaal iets vragen...
Het is een kaarten actie voor een kleine jongen, zijn naam is Daan en hij is heel ziek!
Als je een kaart voor hem wilt maken... neem een kijkje op Creatief Online daar kun je het email adres vinden voor zijn adres en zijn verhaal.

This is the card I've send him...
Deze kaart heb ik hem gestuurd...And there's another action... it's for a sick girl, Delia... If you go to Dustin Pike's blog you get a zipfile with owls... Delia loves owls and Dustin Pike made especially for her these owl images...
You can also read her story there!
En dan nog een andere actie... het is voor een ziek meisje, Delia... Als je naar Dustin Pike's blog gaat krijg je daar een link naar een zipfile met uiltjes... Delia houdt van uilen en Dustin Pike heeft speciaal voor haar deze uilen plaatjes gemaakt... je kunt ook haar verhaal daar lezen!
This card I made for her...
Deze kaart heb ik voor haar gemaakt...
This card I've made today...
Dit kaartje heb ik vandaag gemaakt...
Some Birthday cards... Enkele verjaardagskaarten...


And I'm going to show some sneak peeks for my card class tomorrow :D
En ik zal wat sneak peeks voor mijn kaarten cursus morgen laten zien :D

Another Hello Kitty Birthday card...
Nog een Hello Kitty verjaardagskaart...


and at last... another jewelry box...
en tenslotte... nog een juwelen kistje...


Thanks for looking... don't forget to let me know how you think about my creations :D