Translate

maandag 22 maart 2010

More cards...

Inspired by Moralia
Nog meer kaarten...
Geïnspireerd door Moralia


And my card swap cards for the Craft Cand MB as you can see... it was an Easter theme :P
En mijn kaarten voor de swap (ruilen) voor het Craft Candy forum zoals jullie kunnen zien... het was een paas thema :P
Cards I made in Januari...

but didn't posted yet :D
I've designed these cards with my Gypsy
Kaarten die ik in januari gemaakt heb,
maar nog niet had laten zien :D
Ik heb ze ontworpen met mijn GypsyThis card says: "baby on it's way" and "congratulations"this one can't be translated easily... it's a get well card,
with a typical Dutch saying :P and a broth bag inside!
deze kan niet zomaar vertaald worden... het is een beterschapskaart,
met een typisch Nederlands gezegde :P en een zakje bouillon erin!


Another get well card...
Nog een beterschapskaart...paper is Jilly Bean Soup
papier is Jilly Bean Soup

Long time no see...

These are the cards I made with my card class in February...
a while ago as you can see :P
And a birdhouse with the same paper...
Al een tijd niet meer gezien...
Hier zijn de kaarten die ik met mijn kaarten cursus in februari heb gemaakt....
een tijdje geleden zoals je kunt zien :P
En een vogelhuisje van hetzelfde papier...the inside... de binnenkant...

And the bird house from the Magnolia magazine.
En het vogelhuisje uit het Magnolia magazine.