Translate

zondag 31 maart 2013

KIC Challenge 4 Sketch

Today starts a new challenge at KIC
It's the pink teams turn

Vandaag start een nieuwe challenge bij KIC
Het is de beurt van het roze team
This is the Sketch
Dit is de SketchThe sponsor for this challenge is:
De sponsor voor deze challenge is:
de hobbystudioThis is the prize she's sponsoring,
I think it's a GREAT one!!!
Dit is de prijs die ze sponsort,
ik denk dat het een SUPER prijs is!!!
We would love to see you participate!!
We zouden het leuk vinden als je mee doet!!

Kaartjes-Inspiratie-Challenge

Hugs
Groetjes
Anja

zondag 17 maart 2013

KIC Challenge 3 Blue/Pink

KIC Challenge 3 Blauw/Roze

Today starts the new challenge at KIC
it's the green teams turn, Kim's team and I'm in it ;-)

Vandaag start de nieuwe uitdaging van KIC
het is de beurt van het groene team, Kim's team en ik zit erin ;-)
Our sponsor this challenge is Linda
and this is her prize:
Onze sponsor voor deze challenge is Linda
en dit is haar prijs:
Here is my contribution of the challenge
Hier is mijn bijdrage aan de uitdaging


We would love to see you participate!
So quick to KIC
and enter your contribution
We zouden het leuk vinden als je meedoet!
Dus snel naar KIC
en doe mee

Hugs Anja
Groetjes Anja

maandag 4 maart 2013

Another funeral...

so I've made a quick condolences card with SU
and a Noor! Design stamp.
Weer een begrafenis...
daarom heb ik een snel condoleance kaart gemaakt met SU
en een Noor! Design stempel.


Thank you for visiting...
Hugs Anja
Bedankt voor het langs komen...
Groetjes Anja

zondag 3 maart 2013

KIC Challenge 2 butterflies...

KIC Challenge 2 vlinders

I'm a designteam member of the Kaartjes-Inspiratie-Challenge-blog and today starts the second challenge.
it's the pink teams turn so take a look at our challenge blog at the ladies from Claudia's team; team pink.
Ik ben lid van het designteam van Kaartjes-Inspiratie-Challenge-blog en vandaag start de 2de uitdaging.
Het is de beurt van het roze team, dus neem een kijkje op ons challenge blog en bij de dames van het team van Claudia; team roze
.


The first challenge was a big succes,
that's why we now have 2 sponsors
De eerste challenge was een groot succes,
daarom hebben we nu maar liefs 2 sponsors


is sponsoring this cute digi-stamp
sponsort deze leuke digi-stempelis sponsoring a € 7.50 gift card (click on the image to go to their website)
sponsoren een cadeau bon van € 7,50 (klik op de foto om naar hun website te gaan)

We would love to see you participate!!
We zouden het leuk vinden als je mee doet!!

Hugs Anja
Groetjes Anja