Translate

zondag 30 mei 2010

More Cricut cards...

Last month I made some examples for a Cricut demo at La Mano Creatief in Hoensbroek and I haven't show them here yet...
so here they are :D
Vorige maand heb ik een aantal voorbeelden gemaakt voor een Cricut demo bij La Mano Creatief in Hoensbroek en ik had ze hier nog niet laten zien...
dus hier zijn ze :D

and hey... did you know I love fruit :P
en hey... wist je dat ik van fruit hield :P


and of course my favorite (LOL)
en natuurlijk mijn favoriet (LOL)This shape I've also posted in the last post... but for this one I made a Cricut Gypsy file!
Deze vorm heb ik ook in het vorige bericht laten zien... maar voor deze heb ik een Cricut Gypsy bestand gemaakt!some other cards I made...
nog andere kaarten die ik gemaakt heb...

Last week we went to Wildlife Park Gangelt and of course I had to take pictures :P
there are 4 little brown bears and I got them in one shot (of the camera :P)
Vorige week zijn we naar Wildpark Gangelt geweest en natuurlijk moest ik een paar foto's maken :P
Er zijn 4 kleine bruine beertjes en ik heb ze in een keer op de foto gekregen.and my favorite animal here...
en mijn favoriete dier hier...I love comments :D
ik vind het leuk om reacties te krijgen :D

Card classes...
Thanks for looking :D Bedankt voor het kijken :D