Translate

maandag 31 augustus 2009

Saturday August 29th...

Breakfast at Kel's with Candace and her daughter Tamara...
I had a crepe with fresh fruit... loved it :D
Ontbijt bij Kel's met Candace en haar dochter Tamara...
Ik had een crepe met vers fruit... ik vond het heerlijk :D

During the day we did some photo shootings...
I had to take pictures of the "shoetree"... isn't it funny :P
We hebben wat foto's gemaakt overdag...
ik moest een foto hebben van de "schoenen boom"... is het niet grappig :P


And I made some other pictures of the farm...
En ik heb nog wat foto's van de boerderij gemaakt...

I didn't make a better picture from the new barn when they start building...
but I sure made a picture of the one who's ready :D
Ik heb geen betere foto van de nieuwe schuur toen ze begonnen te bouwen...
maar ik heb er zeker een gemaakt van toen die klaar was :D

We had diner at Bob and Sonya's...
they made a nice diner with bbq :P
We zijn gaan eten bij Bob en Sonya...
ze hadden lekker eten gemaakt op de bbq :P
I burned a CD with pictures for Sonya and she couldn't open them...
so I took a look on her pc... but she was sitting in front of it...
I told her I needed to sit down... she said... well sit on my lap :P
Ik had een CD met foto's voor Sonya gebrand en ze kon ze niet openen...
dus zou ik wel even kijken op haar pc... maar zij zat ervoor...
Ik zei dat ik wilde zitten... en zij zei... oke kom maar op mijn schoot zitten :P1 opmerking:

Candace zei

It was a fun day and great time at Sonja and Bob's.