Translate

zaterdag 22 augustus 2009

I'm back in Canada, had a great time in the USA...

On Sunday August 16th we've leaved the farm to go to Bev's house...
here are some pics of the journey :P
Ik ben terug in Canada, had een geweldige tijd in de USA...
Op zondag 16 augustus hebben we de boerderij verlaten om naar Bev's huis te gaan...
hier zijn wat foto's van de reis :P

That was the Canadian part of the border... then we've got to the American side...
it was a nightmare!!
We had to go inside and the men working there (the only woman who was there looks like a man) were really rude... it was AWEFUL...
they've taken my fingerprints (digital) and my picture... I had to fill in some papers... the same Saskia filled in already through the internet... they didn't even take a look on those papers :S... if I had to ask a question they only yelled at me... so my experience of the American border is not a pretty one :|
it took us more than an hour and on top of that... we've lost Bev... so we've had to find her home by our own!!
Dat was de Canadese kant van de grens... toen kwamen we op de Amerikaanse kant...
het was een nachtmerrie!!
We moesten naar binnen gaan en de mannen die daar aan het werk waren (de enige vrouw daar leek meer op een man) waren gewoonweg asociaal... het was VERSCHRIKKELIJK...
ze namen mijn vingerafdrukken (digitaal) en mijn foto... ik moest papieren invullen... dezelfde die Saskia al via internet had ingevuld... ze namen niet eens de moeite om ernaar te kijken :S... als ik een vraag had en die stelde dan schreeuwden ze alleen maar... dus mijn ervaring aan de Amerikaanse grens is geen leuke ervaring :|
Het duurde meer dan een uur en bovenop alles... we raakten Bev kwijt... dus we moesten op eigen houtje haar huis vinden!!


On Sunday evening we had a meeting at Mary (grammat)...
I met Mary and her husband Gene, Jean, Amy and Judy (Bev and Candace I've already met :D). We had a cookout with hotdogs, potato salad, macaroni salad, lemonade and a great cake with ice cream :)
I've got some cute presents... Cuttlebug embossingfolders, a Cricut watch, cricut stickers for on my car and a tool to get the paper from the cricut mat.
It was great to meet everyone, we've had a super time.
Op zondag avond we hadden een bijeenkomst bij Mary (grammat)...
Ik ontmoette Mary en haar man Gene, Jean, Amy en Judy (Bev en Candace kon ik al :D).
We hadden een soort barbeque met hotdogs, aardappelsalade, macaronisalade, citroen limonade en een heerlijke taart met ijs :)
Ik kreeg enkele leuke kadootjes... Cuttlebug embossingfolders, een Cricut horloge, Cricut stickers voor op mijn auto en een gereedschap stuk om papier van je mat af te halen.
Het was erg leuk om iedereen te ontmoeten, we hadden een super tijd.


And this was dessert...
en dit was het dessert...


Geen opmerkingen: