Translate

donderdag 11 oktober 2012

Some quick cards I've made

An easel card, one of my favorite card shapes...
Enkele kaarten die ik snel gemaakt heb.
Een ezel kaart, een van mijn favoriete kaart vormen


A birthday card for Rob's mom
een verjaardagskaart voor Rob's moeder

and for his dad
en voor zijn vader


a card for a friend who got a new house
in the left corner I put a picture of her and her son,
but I don't post it here for privacy!
een kaartje voor een vriendin die een nieuw huis heeft gekregen
in de linker hoek heb ik een foto van haar en haar zoontje gezet,
maar om privacy redenen post ik dat hier niet!

A pregnancy card,
een zwangerschapskaart


Wrapped chocolat
Ingepakte chocolade


A box for a baby present
een doos voor een kadootje voor een babyA glass of luck
een glaasje geluk
and the card I've gave with the glass of luck
en de kaart die ik bij het glaasje geluk heb gedaan
A bird house as a thank you gift
Een vogelhuisje voor een dankjewel


And at least a birthday card for a little girl,
who loves horses and will get horses earrings
En als laatste een verjaardagskaart voor een meisje,
die van paarden houdt en paarden oorbellen krijgt

A lot of cards and creations,
but this won't be it...
in my next post (in a minute)
I'll tell you some news ;-)
And don't forget to leave a message,
I love it!!
Een hoop kaarten en creaties,
maar dit is het niet...
in mijn volgende post (in een paar minuten)
vertel ik jullie iets nieuws ;-)
En vergeet geen berichtje achter te laten!!

Hugs Anja
Geen opmerkingen: